Disclaimer

Algemeen

www.leasefiets.nl is een onderdeel / website van Friesland Lease BV. De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Friesland Lease BV. Friesland Lease BV besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en houden van de inhoud. Het is echter mogelijk dat informatie op deze site is verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Friesland Lease BV is verder niet aansprakelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik van websites van derden, die via www.frieslandlease.nl gelinkt worden.

Gebruikersnamen en wachtwoorden

Sommige delen van onze website zijn alleen toegankelijk na identificatie door middel van gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruikersnamen en wachtwoorden zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Zij moeten steeds geheim worden gehouden en op een veilige plaats bewaard bewaard worden. in geval van verlies, diefstal, openbaarmaking of misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden (of het vermoeden hiervan) dient u Friesland Lease BV hiervan onmiddelijk op de hoogte te brengen. Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden zijn te allen tijde voor rekening van de houder van de gebruikersnaam.

Bescherming persoonsgegevens

Friesland Lease BV gebruikt alleen persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en strikt voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP) van toepassing.

Auteursrechten

Friesland Lease BV houdt het auteursrecht op de via de internetsite van Friesland Lease BV versterkte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de site van Friesland Lease BV mag zonder toestemming van Friesland Lease BV openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruikt van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient te geschieden met bronvermelding.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Friesland Lease en haar leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schades, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schades inclusief winstderving die op enigerlei wijze door het gebruik van deze website zou kunnen ontstaan.

Friesland Lease aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid met betrekking tot:

  1. defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met toegang tot of het gebruik van deze website;
  2. de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld;
  3. het al dan niet functioneren van deze website;
  4. misbruik van de website;
  5. verlies van gegevens;
  6. het downloaden of gebruik van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld.

Deel deze pagina

Geen dealers gevonden