Meer dan de helft (57 procent) van alle reizigers is in de afgelopen drie jaar bewuster gaan kiezen voor het vervoersmiddel dat ze gebruiken. Dit kwam uit het onderzoek van de RAI Vereniging. Hoge brandstofkosten, gezondheid en milieu en klimaat leidden onder meer tot een groei in het gebruik van de fiets en het OV en tot minder reisbewegingen.

Bewust van de impact

“Reizigers zijn zich steeds bewuster van de impact van reizen op hun omgeving, gezondheid en portemonnee. Dit versnelt de transitie naar bewuster keuzegedrag en daarmee naar gezonde mobiliteit. Dat is cruciaal, maar ik constateer ook dat nog veel kansen onbenut worden gelaten,” aldus Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging. “Zo worden vooral elektrische auto’s gestimuleerd. Terwijl ook (plug-in) hybride auto’s een grote bijdrage kunnen leveren aan vermindering van de uitstoot. Of kijk juist naar verbreding van de inzet van (elektrische) scooters voor stedelijke mobiliteit in plaats van het gebruik te ontmoedigen. Ook wordt de potentie van hernieuwbare brandstoffen voor verduurzaming van het rijdende wagenpark nog onvoldoende benut als je het aan mij vraagt. Hier liggen veel kansen.” 

We gaan voor elektrisch

Uit de onderzoeken is ook gebleken dat er meer (elektrische) tweewielers verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van Direct Research in opdracht van RAI Vereniging. Volgens Steven van Eijck versnellen de huidige mondiale ontwikkelingen de transitie naar gezonde mobiliteit en moet ons mobiliteitsbeleid hier beter op aansluiten. Op die manier kan iedereen profiteren en bijdragen aan een gezondere en leefbare samenleving.

Bron: Tweewieler

30 juni 2022 Terug naar overzicht

Deel deze pagina

Geen dealers gevonden