Nederlandse fietsfeitjes

“Nederlanders zijn fietsers. En dat komt goed uit, want fietsen is niet alleen leuk en ontspannend, maar ook supergezond. In Nederland laten we gemiddeld de pedalen het meest ronddraaien. Nederland is bij uitstek fietsland. In geen enkel land met een vergelijkbaar welvaart niveau wordt evenveel gefietst. Wat betekent dit voor de fietsfeitjes in Nederland? Leasefiets verzamelt voor u de meest interessante, opvallende en recente cijfers van het afgelopen jaar.

Hoeveel kilometer fietspad is er in Nederland?

Dat Nederland een fietsland is, wordt nog eens bevestigd met het aantal kilometers aan fietspaden in Nederland. Dit betreft 36.900 kilometer. Over de afgelopen jaren is het aantal kilometers aan fietspaden in Nederland toegenomen. Vorige indicaties en cijfers uit 2018-2019 (35.000 kilometer) en 2009 (29.000 kilometer) bevestigen dit nogmaals. De reden hiervoor? Het toenemende fietsverkeer in Nederland, waarbij de fiets steeds vaker wordt gebruikt als een vitale en groene mobiliteitsoplossing voor het woon- werkverkeer.

Hoeveel kilometer wordt er in Nederland gefietst?

De gemiddelde Nederlander fietst ruim 880 kilometer per persoon, verdeeld over circa 250 tot 300 fietsritten per jaar. In totaal komt het voor alle fietsende Nederlanders samen op 15 miljard kilometer! Fietsen als mobiliteitsoplossing is populair, het is goed voor circa 25% van onze verplaatsingen van A naar B.

Hoeveel fietsen zijn er in Nederland?

Volgens de laatste schatting van BOVAG en branchevereniging RAI zijn er bijna 23 miljoen fietsen in Nederland. Daarmee bezit iedere Nederland circa 1,3 fietsen. Nederland staat bovenaan in de lijst als het gaat om het aantal fietsen per inwoner. Opvallend in deze schatting is het aantal elektrische fietsen tegenover de reguliere stadsfiets. In 2016 was het aantal nog 1,6 miljoen elektrische fietsen, in 2019 is dit aantal gestegen naar 2,1 miljoen elektrische fietsen. Een record! De verwachting van de brancheverenigingen is dat het aantal elektrische fietsen verder zal stijgen en de verkoop van de reguliere stadsfiets verder zal afnemen.

Wat geeft een Nederlander gemiddeld uit aan een nieuwe fiets?

De omzet in de fietsbranche stijgt volgens de cijfers van BOVAG en RAI. De reden voor de omzetstijging is een percentuele toename van de verkoop van nieuwe fietsen en daarnaast stijgt het gebruik van elektrische fietsen. Daarnaast neemt het gemiddelde aankoopbedrag per gekochte fiets ook sterk toe. Waar in 2008 gemiddeld €728,- euro werd uitgegeven aan een nieuwe fiets is dit gestegen naar €1207,- in 2019. Mogelijk is de oorzaak hiervan het toenemende aantal elektrische fietsen, die een hogere aanschafwaarde hebben tegenover de reguliere stadsfiets.

Wij helpen u graag op weg

Meer weten? Alle Nederlandse fietsfeitjes zijn verzameld met behulp van de jaarlijkse publicatie van branchevereniging RAI en BOVAG – Mobiliteit in Cijfers voor 2019 en 2020. Bekijk hier het aanbod van Leasefiets of neem contact op met Leasefiets via het contactformulier. Wij helpen u graag op weg!

15 april 2020 Terug naar overzicht

Deel deze pagina

Geen dealers gevonden