18% OV-gebruikers gaat overstappen naar de fiets

De Corona-crisis heeft ingrijpende gevolgen voor het reisgedrag en de mobiliteit in Nederland. Dat concludeert RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck naar aanleiding van een reizigersonderzoek door Maurice de Hond.

Volgens Van Eijck bevestigt het onderzoek dat veel mensen op het moment thuiswerken en naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst ook blijven doen. In potentie levert dit een besparing op van ruim 0,4 megaton CO2 per jaar en 10% minder autoverkeer. Anderzijds wijst het onderzoek uit dat er een groeiende behoefte is aan meer individueel vervoer, zoals de auto en fiets. Van Eijck wijst erop dat we leren van deze crisis en ons richten op de ontwikkeling van een meer flexibel en duurzaam mobiliteitsbeleid.

Werksituatie

“De Corona-crisis heeft ons straatbeeld in korte tijd compleet veranderd. In welke mate dit ook zo blijft, is de vraag,” stelt Van Eijck. RAI Vereniging heeft daarom een onderzoek laten uitvoeren naar het reis- en thuiswerkgedrag van reizigers. “Wij constateren twee belangrijke ontwikkelingen. Mensen gaan vaker thuis werken en reizigers hebben meer behoefte aan individueel vervoer.” Deze uitkomsten sluiten volgens Van Eijck aan bij het recent verschenen onderzoek van het Kennisinstituut Mobiliteit dat ook concludeert dat mobiliteit en werksituatie mogelijk blijvend veranderen.

Reisgedrag verandert

Als gevolg van de Corona-crisis is het reisgedrag van veel mensen drastisch veranderd. Sinds de Corona-crisis werkt 56% van de respondenten thuis (was 6%) en voor 38% van de ondervraagden is niets veranderd. Bij een verdere versoepeling van de lockdown-maatregelen, blijft 26% van alle respondenten in de toekomst ook vaker thuiswerken. “Het aandeel thuiswerkers groeit van 6 naar 26%. Dat is goed nieuws, te meer omdat een belangrijk deel van deze groep automobilisten zijn. Een kwart van alle automobilisten blijft vaker thuiswerken, waardoor de filedruk mogelijk blijvend afneemt. Als deze groep automobilisten 2 dagen per week thuiswerkt, hebben we 10% minder verkeer op de weg per week. Niet alleen voldoende om een groot deel van de files op te lossen, maar het levert ook een potentiële besparing op van ruim 0,4 megaton CO2 per jaar.”

Individueel vervoer

Volgens Van Eijck zien we niet alleen dat mensen meer gaan thuiswerken, maar ontstaat er ook een verschuiving tussen vervoersmiddelen. Van de OV-gebruikers geeft 20% aan bij verdere versoepeling van de lockdown-maatregelen geen gebruik meer te gaan maken van het OV en 28 procent van de OV-reizigers is nog onzeker. Ruim de helft (52%) van alle OV- reizigers blijft dit in de nabije toekomst ook doen. De OV-overstapper kiest in de toekomst vooral voor de auto (63%), 18% kiest voor de fiets, 1% kiest in de nabije toekomst voor de motor en 15% is hier nog niet uit. Van Eijck acht de verschuiving naar de auto onwenselijk. “We moeten voorkomen dat OV-reizigers straks massaal de auto instappen en wij alsnog met z’n allen in de file blijven staan.”

Flexibiliteit

De Corona-crisis heeft in zeer korte tijd de meerwaarde van flexibilisering in het onderwijs, op het werk, de mobiliteit en onze leefomgeving aangetoond. De files zijn nagenoeg verdwenen en de uitstoot van schadelijke stoffen en CO2 is flink teruggelopen. In feite krijgen we een blik op onze toekomst waarbij een groot deel van onze mobiliteit geen uitstoot meer heeft. Van Eijck: “Dit smaakt naar meer, we moeten nu het moment grijpen om ons mobiliteitssysteem verder te flexibiliseren en te vergroenen. Dat betekent onder meer blijven inzetten op het stimuleren van thuiswerken en elektrificatie. Ook moeten OV-partijen maximaal de ruimte krijgen voor oplossingen om zoveel mogelijk OV-reizigers veilig en comfortabel te vervoeren.”
Op de lange termijn moet de flexibilisering en vergroening worden ondersteund door investeringen in de aanpak van knelpunten in onze infrastructuur, aanleg van vervoershubs, Mobility as a Service (MaaS) en invoering van een systeem van betalen naar gebruik. Extra aandacht voor tweewielers, zoals de fiets, scooter of motor is daarbij van belang, zodat het veranderende reisgedrag ruimte krijgt.

Wij helpen u graag op weg

Ook op zoek naar een alternatieve mobiliteitsoplossing? Pak de (Lease)fiets! Bekijk het aanbod van Leasefiets hier. Of heeft u naar aanleiding van het artikel toch nog vragen? Neem contact op met team Leasefiets via het contactformulier. Wij helpen u graag op weg!

Bron: Nieuwsfiets.nu

14 maart 2021 Terug naar overzicht

Deel deze pagina

Geen dealers gevonden